CÂU CHUYỆN CHAI DẦU

Thuy Nguyen
Updated on

Một bà mẹ Ấn độ có ba người con trai.

Một hôm bà bảo đứa thứ nhất đi mua dầu. Do bất cẩn trên đường về, nó đã ngã và làm đổ mất nửa chai dầu. Về đến nhà, khóc mếu máo khóc: “mẹ ơi con làm đổ mất nửa chai dầu rồi”

Hôm sau, bà nhờ đứa thứ hai đi mua. Cũng bất cẩn như người anh của mình, nó cũng làm đổ mất nửa chai dầu. Về đến nhà, gọi mẹ hân hoan ngay từ cổng: “mẹ ơi! Con bị ngã, rất nhiều dầu bị đổ, vậy mà con vẫn giữ được nửa chai”.

Lần thứ ba, bà nhờ đứa con út đi mua dầu. Vì cùng một mẹ, nó cũng có tính bất cẩn giống hai anh, trên đường về nó cũng ngã và làm đổ dầu. Về đến nhà, nó cũng gọi mẹ hân hoan ngay từ cổng: “mẹ ơi! Con bị ngã, rất nhiều dầu bị đổ, vậy mà con vẫn giữ được nửa chai”. “Và chiều nay con quyết tâm vào rừng đi nhặt quả thông mang bán, khi nào đủ tiền mua lại số dầu đã bị đổ con mới về”

Câu chuyện chỉ là chuyện thôi, nhưng đó là ba lựa chọn để chúng ta hồi đáp với bất kể điều gì xảy đến trong cuộc đời mình. Cho dù bạn đang đi học, đi làm, hay nội chợ, chắc chắn sẽ có điều không như ý muốn xảy đến, nhưng chúng chẳng bao giờ quan trọng bằng cách hồi đáp lại của bạn…

-KK-