Trong hơn 80 năm hoạt động, Học viện Brahma Kumaris tại Ấn Độ và các trung tâm ở hơn 110 quốc gia trên thế giới đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng.

Một số dự án điển hình như:

  • Triệu phút Bình an (Million Minutes of Peace)
  • Hợp tác Toàn cầu vì một thế giới Tốt đẹp hơn (Global Co-operation for a Better World)
  • Năng lượng tương lai (The Future of Power: For Enlightened Leaders)
  • Sáng kiến Bảo vệ Môi trường (Brahma Kumaris Environment Initiative: Creating a Climate for Change)
  • ….
Có mặt tại hơn 110 quốc gia