Học viện Brahma Kumaris được sáng lập bởi Dada Lekhraj Kripalani, tên thường gọi là Brahma Baba, một doanh nhân Ấn Độ, vào năm 1937. Từ những trải nghiệm của Brahma Baba thông qua thiền định, ông được truyền cảm hứng lập ra một ngôi trường dạy về thiền định Raja Yoga và duy trì một cộng đồng thực hành thiền Raja Yoga.

Dada Lekhraj Kripalani gười sáng lập học viện Brahma Kumaris
Hình ảnh Brahma Baba cùng những học trò của mình