Với tôn chỉ hoạt động “Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay”, Học viện Brahma Kumaris tập trung vào việc:

  • Chuyển hóa bản thân: nuôi dưỡng các đức hạnh và sức mạnh nội tâm thông qua thiền định Raja Yoga
  • Phục vụ cho mọi người: chia sẻ những thông điệp sống tích cực thông qua các lớp học và lan tỏa sóng rung động mạnh mẽ thông qua thiền định
  • Phục vụ cho Trái đất: thông qua việc duy trì lối sống giản dị, phi bạo lực đối với muôn loài và Mẹ Trái đất