LUẬT CỦA CHÚ Ý

Thuy Nguyen
Updated on

WHERE THE HEART GOES – TRÁI TIM ĐI VỀ ĐÂU

THE MIND FOLLOWS – TÂM TRÍ HƯỚNG VỀ ĐÓ

ENERGY GOES – NĂNG LƯỢNG CHẢY VỀ ĐÓ

ALIVE GROWS – VÀ SỰ SỐNG PHÁT TRIỂN

Hãy chú ý bởi tâm trí hướng vào đâu, năng lượng dồn vào đó, lĩnh vực đó sẽ phát triển. Vì vậy, hãy nghĩ đến những gì MÌNH THỰC SỰ MUỐN.

Khi năng lượng của bạn chú ý gì thì cái đó phát triển.

Một người thích ăn uống thì cái gì phát triển? Cơ thể phát triển, trong nhà cái tủ lạnh phát triển, cái bếp phát triển,…bất cứ gì liên quan đến ăn uống đều phát triển. Người mà chú ý đến mốt thì cái gì phát triển? Quần áo, tủ quần áo,…người quan tâm đến xe?, quan tâm đến nhà cửa?…. Nghĩa là năng lượng hướng về đâu nơi đó sẽ phát triển. Bạn sẽ thu hút bất kể năng lượng vật chất đi vào đó. Bạn là thực thể có ý thức, bạn hướng ý thức vào nơi nào thì bạn sẽ thu hút tất cả năng lượng vào nơi đó.

Bạn quan sát nếu bạn chăm chút đến cái gì cái đó sẽ phát triển. Nếu bạn quan tâm đến sức khoẻ thì cái gì phát triển? Nếu bạn quan tâm đến bệnh tật thì cái gì phát triển? Bạn quan tâm đến gì nhiều hơn? Sức khoẻ hay bệnh tật? Con người muốn sức khoẻ nhưng lại hay nghĩ đến bệnh.

Do vậy, ban phải kiểm tra xem suy nghĩ của bạn đang hướng về cái gì? Con người thường hay nghĩ ngược lại những gì mình muốn. Muốn bình an nhưng lại luôn nghĩ về những điều bất an và lo sợ. Tôi muốn bình an nhưng tâm trí lại bất an và muốn người khác phải trao bình an cho mình. Bạn muốn bình an thì bạn phải tạo ra trạng thái tâm trí bình an để thu hút mọi sự bình an đến với mình.

Do vậy, phải cầm cương suy nghĩ của mình. Luôn kiểm tra xem suy nghĩ của mình là gì? Tôi đang phát triển gì trong cuộc đời của tôi? Tôi linh hồn có quyền năng. Tôi nghĩ gì cái đó tôi ra lệnh và mọi sự sẽ tuân theo những mệnh lệnh bên trong của tôi.

Bạn là năng lượng điều khiển, bạn ra lệnh cho nó và nó phải phục tùng. Các nguồn năng lượng khác sẽ luôn phục tùng nguồn năng lượng có ý thức. Bạn sẽ luôn thu hút những thứ tương tự đến với mình. Cho nên bạn nhớ quy luật của sự chú ý.

Bạn quyền năng đến như vậy. Giống như thần đèn, nghĩ về cái gì cái đó sẽ xuất hiện. Bạn quyền năng! Bạn ra lệnh thì nó phải xuất hiện. Bạn suốt ngày nghĩ về bạo chúa thì bạo chúa sẽ thưa vâng! Tôi có mặt! Bạn phải hiểu bạn chính là người mời gọi nó.

-KK-