VỊ HOÀNG ĐẾ VÀ BỐN BÀ VỢ

Thuy Nguyen
Updated on

Có một vị hoàng đế, có bốn bà vợ. Bà vợ đầu già như hoàng đế, hoàng đế chẳng bao giờ quan tâm. Bà vợ thứ nhì cũng già, thỉnh thoảng hoàng đế có thăm hỏi. Hoàng hậu thứ ba thì rất hấp dẫn. Hoàng đế luôn quan tâm, chăm sóc. Hoàng hậu thứ 4 được yêu quý đến mức độ hoàng đế không thể rời nửa bước.

Một ngày nọ chiêm tinh báo rằng hoàng đế chỉ còn 6 tháng là rời khỏi cõi trần này. Hoàng đế hỏi bà vợ thứ tư, người mà hoàng đế yêu quý nhất: “Trẫm chuẩn bị ra đi, nàng có đi cùng ta không?”

Hoàng hậu được yêu quý nhất trả lời: “Hoàng đế mà là đi là thiếp “bye” hoàng đế liền. Ngay lập tức thiếp đi đường của thiếp”. Hoàng đế cảm thấy vô cùng thất vọng bởi hoàng hậu thứ tư được Hoàng đế yêu thương hết mực, không rời nửa bước.

Hoàng đế đi và hỏi hoàng hậu thứ ba, cũng là người mà hoàng đế vô cùng yêu thương và chăm sóc hết mình. Người mà hoàng đế thường hay mang ra khoe với các nước láng giềng. Hoàng đế hỏi: “Ta sắp phải ra đi, nàng có theo Ta không?”

Hoàng hậu thứ ba trả lời: “Thiếp chỉ ở cùng với bệ hạ trong cung điện này, Ngài ra khỏi cung điện là thiếp thuộc về người khác”. Hoàng đế lại một lần nữa thất vọng.

Cũng câu hỏi đó, hỏi hoàng hậu thứ nhì. Hoàng hậu trả lời: “Thiếp sẽ theo bệ hạ đến nơi an nghỉ cuối cùng sau đó thiếp phải lo việc của thiếp”. Bỗng có tiếng nói cất lên từ đằng xa, hoàng hậu già nhất trả lời: “bệ hạ đi đâu thiếp sẽ theo cùng tới đó. Dẫu lên trời hay xuống biển thiếp không rời ngài nửa bước”.

Linh hồn chính là hoàng đế. Vậy bốn vị hoàng hậu đó là ai?

Hoàng hậu thứ tư là cơ thể của chúng ta. Khi còn sống, chúng ta dành nhiều tiền bạc, thời gian, của cải, năng lượng,… để trang hoàng cho cơ thể, nhưng ngay khi linh hồn ra khỏi cơ thể, là cơ thể cũng “bye” bạn liền. Bởi các cấu trúc của cơ thể thuộc về các yếu tố vật chất tự nhiên nên cát bụi lại trở về với cát bụi.

Hoàng hậu thứ ba đại diện cho của cải, tài sản, cung điện….. Hoàng đế rời khỏi cung điện là nó thuộc về người khác. Ngay lập tức cung điện, của cải, tài sản, ngai vàng,…thuộc về người khác. Những thứ đó khi còn sống, được chúng ta luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc và hãnh diện khoe với hàng xóm láng giềng, bè bạn. Nhà của bạn, tài sản,…bạn có quan tâm không? Năng lượng của bạn dành cho cái gì nhiều nhất? Nhưng ngay khi linh hồn rời khỏi là mọi thứ đó không còn thuộc về bạn nữa. Vì vậy, ngay khi bạn ra khỏi, nó thuộc về người khác.

Bà vợ thứ nhì tiễn đưa hoàng đế đến nơi an nghỉ cuối cùng, xong việc là về lo việc của mình? Đó chính là thân bằng quyến thuộc, đồng nghiệp,…thỉnh thoảng bạn cũng quan tâm, thăm hỏi nhưng người ta cũng chỉ đưa bạn đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoàng hậu đầu tiên và già nhất chính là nghiệp quả của bạn. Dẫu bạn có đi đâu, lên trời hay xuống biển, nàng luôn đi cùng và không rời nửa bước. Nhưng khi còn sống, bạn có quan tâm đến nàng không?

Câu chuyện này để cho chúng ta xem xét lại quyền ưu tiên cho của mình cho cái gì. Linh hồn là hoàng đế, còn những thứ kia chính là bốn bà vợ của mình. Bây giờ bạn phải quan tâm đến cái gì?

Nghiệp chính là hành động. Linh hồn vào cơ thể là hành động. Bất cứ hành động nào cũng có kết quả của nó. Khi chúng ta ra đi, chúng ta chẳng thể mang theo cái gì, không mang theo cơ thể, không mang theo tài sản hay bất kì thứ gì ngoại trừ những tài khoản nghiệp mà chúng ta đã tạo. Do vậy, bà vợ đầu là quan trọng nhất.

-KK-