GIÁO SƯ TRẺ VÀ ÔNG THỦY THỦ GIÀ

Thuy Nguyen
Updated on

Có một giáo sư trẻ đi nghiên cứu trên một chuyến tàu. Trên tàu có một thủy thủ già thất học. Thỉnh thoảng ông thủy thủ già này hay chạy vào phòng giáo sư để được lắng nghe những câu chuyện đầy học thức, đầy ý nghĩa. Ông thủy thủ già này rất lấy lòng thán phục học vấn của vị giáo sư.

Một hôm, vị giáo sư này hỏi ông thủy thủ:

– Này bác, bác đã học địa chất học chưa?

– Thưa ngài! Địa chất học là gì?

– Là khoa nghiên cứu về quả đất đó

– Không thưa ngài, tôi chưa bao giờ đc đến trường nên không được học

– Bác ơi! Như vậy là bác đã lãng phí đi một phần tư cuộc đời của bác rồi

Ông già ấy buồn lắm, vị giáo sư đã nói thế thì chắc chắn mình đã uổng phí đi một phần tư cuộc đời rồi.

Ngày kế tiếp, sau khi nói những điều uyên thâm, vị giáo sư quay ra hỏi ông già:

– Này bác ơi! Bác đã học về hải dương học chưa?

– Thưa ngài! Hải dương học là gì?

– Là khoa nghiên cứu về biển, về đại dương này

– Không thưa ngài, như tôi đã nói với ngài rồi, tôi không được học hành gì cả.

– Bác ơi! Bác đã lãng phí đi đi một nửa cuộc đời của bác rồi

Ông già rất buồn rằng mình đã lãng phí đi một nửa cuộc đời rồi.

Ngày thứ ba, vị giáo sư lại hỏi ông ta:

– Này bác ơi! Bác đã học về khí tượng học chưa?

– Khí tượng học là gì?

– Là khoa về khí hậu, mưa và gió

– Không thưa ngày, tôi đã nói tôi đâu có được đến trường

– Bác ơi! Bác đã lãng phí đi ba phần tư cuộc đời của bác rồi

Ông thủy thủ già càng buồn hơn rằng mình đã lãng phí đi ba phần tư cuộc đời của mình rồi

Ngày kế tiếp, ông già hớt hải chạy đến giáo sư và hỏi:

– Thưa giáo sư! Thưa ngài! Ngài đã học môn bơi lội học chưa?

– Bơi lội học là gì hả ông lão

– Là ngài có biết bơi không? Thưa ngài!

– Không, tôi không biết bơi

– Thưa giáo sư! Thưa ngài! Ngài đã lãng phí cả cuộc đời của mình rồi. Tàu này đang bị đắm, đang chìm xuống nước. Chỉ có những ai biết bơi mới tới được bờ bên kia, còn những ai không biết bơi sẽ chết chìm… Tôi rất tiêc cho giáo sư, ngài đã lãng phí cả cuộc đời của mình rồi…

Thế mới biết, chúng ta có thể đọc rất nhiều, học sâu hiểu rộng về toàn bộ đại dương sâu thẳm. Nhưng nếu chúng ta không nhúng mình xuống nước để biết bơi thì chúng ta thực sự chưa học được gì cả.

-KK-