Bài Murli ngày 17-06-2023

quangthang
Updated on

17/06/23      Morning Murli       Om Shanti   BapDada    Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải đi theo những chỉ dẫn shrimat của BapDada và trở nên ý thức linh hồn. Trong khi ngắm nhìn hình ảnh (của Brahma), hãy nhớ Người Cha không hình hài.

Câu hỏi: Bởi điều vĩ đại nhất nào mà các con được nhớ đến như là những ngôi sao may mắn?

Trả lời: Bởi sự vĩ đại của sự thanh khiết của con. Con trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này và làm phục vụ khiến Bharat trở nên thanh khiết. Đây là lý do tại sao con là ngôi sao may mắn thậm chí còn hướng thượng hơn cả các vị thần. Kiếp sinh này của con đáng giá như viên kim cương. Các con là những người phục vụ rất hướng thượng. Vào lúc này, linh hồn ở trong hình hài của Brahma thậm chí còn hướng thượng hơn cả khi ở trong hình dạng của Shri Krishna, bởi vì ông ấy thuộc về Người Cha vào lúc này. Shri Krisha trải nghiệm phần thưởng của cậu ấy.

Bài hát: Người là hình mẫu của tương lai.

Om shanti. Người Cha nói với các con. Người Cha là vô hình và các con cũng là vô hình. Tuy nhiên, con phải diễn phần vai của mình thông qua bộ y phục hữu hình mà con đã nhận được. Người Cha nói với các con, những người diễn phần vai của mình theo cách này: Bây giờ hãy trở nên ý thức linh hồn! Hãy có niềm tin rằng các con là những linh hồn. Đừng nói rằng: Tôi, một linh hồn, là Linh Hồn Tối Cao. Bởi nói điều này mà con đẩy Người Cha đi vào chu kỳ 84 kiếp. Con xem bản thân con là người Cha và con đặt Người vào trong chu kỳ 84 kiếp. Bằng việc nói điều này, con đi vào hố sâu cùng cực của địa ngục. Con thuyền đã bắt đầu chìm. Con bây giờ đang nhận được shrimat. Con biết rằng có hai loại mệnh lệnh được nhớ đến. Một là Shrimat. Shrimat này là của Thượng Đế, nghĩa là, nó là mệnh lệnh của Người Cha vô hạn. Họ đã đặt cái tên của Shri Krishna. Đó là sai. Shri Krishna không thể được gọi là Người Cha. Có ba người Cha. Một là Đấng Tối Cao, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Cha của mọi linh hồn. Hai là Người Cha Nhân loại Prajapita Brahma. Brahma không thể được gọi là Linh Hồn Tối Cao; ông ấy là Người Cha Nhân loại. Tên tuổi của người này cũng được tôn vinh. Shri Krishna không thể được gọi là Prajapita, nghĩa là người cha nhân loại. Thứ ba là người cha thể lý.

Người Cha vô hạn nói: Các con, mong con ý thức linh hồn! Các con bây giờ đang nhận được những chỉ dẫn của Shrimat. Mệnh lệnh của cả hai diễn ra cùng lúc. Con cảm thấy rằng Shiv Baba đang nói những lời hướng thượng này với con. Thay vì nói “Trimurti Shiva”, họ đã nhầm lẫn khi nói “Trimurti Brahma”. Tuy nhiên, không có ý nghĩa gì trong điều đó. Bởi họ nói “Trimurti Brahma,” mà mệnh lệnh của Brahma được nhớ đến. Họ đã loại bỏ Shiva ra. Họ nói rằng Brahma đã đi xuống từ vùng tinh tế và trao những chỉ dẫn! Con bây giờ đã thấu hiểu điều này. Prajapita Brahma được gọi là vyakt (thô) Brahma. Hiện tại, các con là những vyakt Brahmin và rồi con sẽ trở nên avyakt và là những Brahmin hoàn hảo; các con những Brahmin sẽ trở thành cư dân của vùng tinh tế. Cả Brahma hoàn hảo và Saraswati hoàn hảo đều cư ngụ ở đó trên vùng tinh tế. Vishnu dù sao cũng ở trong hình thể kép. Hai cánh tay của Laskmi và hai cánh tay của Narayan. Những mệnh lệnh này là rất nổi tiếng. Thượng Đế nói: Chính Shiva là Đấng trao cho Brahma những chỉ dẫn. Người này được đặt tên là Brahma. Brahma tồn tại ở đây trong thế giới ô trọc. Người này không thể được gọi là cao quý nhất.

Hình dạng đôi của Vishnu – Laskmi và Narayan – rồi sẽ ở thiên đường. Được nói rằng: Dev, Dev, Mahadev. Vì vậy, Shankar là Mahadev. Các con hiểu rằng Shiva là Cha Tối cao và Người tạo ra tạo vật của vùng tinh tế. Điều chính yếu là đi theo Shrimat. Brahma cũng trở nên rất nổi tiếng bởi đi theo Shrimat. Chỉ một mình Brahma là người con đặc biệt dấu yêu. Shiv Baba là duy nhất và Brahma cũng là duy nhất. “Prajapita Brahma” được nói đến. “Prajapita Vishnu” hay “Prajapita Shankar” thì không được nhắc đến. Con bây giờ đang ngồi trước Prajapita Brahma. Người Cha nói: Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy có niềm tin rằng các con là những linh hồn. Hãy liên tục nỗ lực để nhớ một mình Ta. Sau đó nó là chuyện của sự từ bỏ. Được nói rằng: Kiến thức, tín ngưỡng thờ cúng, sự bàng quan. Con có sự từ bỏ thông qua sự bàng quan.

Trước tiên, các ẩn sĩ làm cho con có sự bàng quan bằng cách nói rằng hạnh phúc giống như những giọt phân của con quạ. Đây là lý do tại sao họ rời bỏ nhà cửa của mình. Được nói rằng Bharat từng là thiên đường trong thời kỳ Vàng. Những người cư ngụ trong địa ngục nói rằng họ từng là cư dân của thiên đường. Có trong trí tuệ của các con rằng từng chỉ có các vị thần ở thiên đường. Họ từng có mọi thứ trong Bharat cổ xưa: sự thanh khiết, bình an và thịnh vượng. Con người, những cư dân của địa ngục hát lời ngợi ca về Người Cha, Đấng thiết lập thiên đường: Người là Đại Dương Hạnh phúc, Đại Dương Bình an. Con nhận được thừa kế giải thoát trong cuộc sống từ Người Cha đó trong một giây.

Baba liên tục bảo con rằng: Con đang tiến lên cùng với ai? Chỉ từ một mình Shiv Baba mà con sẽ nhận được của thừa kế của mình. Con nên chỉ giữ một mình Shiv Baba trong trí tuệ con. Con sẽ nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc thiên đường thông qua điều này. Con nói rằng con đang tiến lên cùng với Shiv Baba. Một người mới sẽ nói rằng Shiv Baba là vô hình và rằng người này là Brahma, và vì vậy làm sao mà con có thể tiến lên với Shiv Baba? Người không có một hình hài. Các con biết rằng con đang ngồi trực tiếp trước Shiv Baba. Shiv Baba không có hình dạng tinh tế hay hữu hình. Đấng Duy Nhất vô hình chỉ đến trong cơ thể của người này và nói với con rằng người này không biết gì về kiếp sinh của mình. Con bây giờ biết rằng con thực sự đã hoàn tất 84 kiếp của mình; 84 kiếp được nhớ đến. Laskmi và Narayan ở trong thời kỳ Vàng và vì vậy họ nhất định đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Những người của các tôn giáo khác đến sau này. Họ không nhận nhiều kiếp sinh.

Trước tiên, linh hồn là hoàn toàn thanh khiết và, sau đó, họ trở nên hoàn toàn ô trọc. Vì vậy, đây là Shrimat của Thượng Đế. Người cũng trao mệnh lệnh cho Brahma. Tuy nhiên, bởi vì ông ấy là người con đặc biệt dấu yêu, ông ấy hấp thụ kiến thức rất tốt và giải thích cho con. Thỉnh thoảng, Người cũng đến và giải thích. Người nói: Các con, mong con trở nên ý thức linh hồn! Cả Shiv Baba và Brahma nói: Mong con ý thức linh hồn! Con bây giờ đang ngồi trực tiếp trước họ một cách thực tiễn. Người là Đấng Duy Nhất không có một hình hài và con là những người có hình hài. Con nói với mọi người: Hỡi các anh em, hỡi linh hồn, hãy nhớ Người Cha! Người nói với các linh hồn. Hãy nhắc nhở nhau cẩn trọng và tiến lên. Người Cha nói thông qua cơ thể của Brahma: Bằng việc nhớ Ta, Cha của con, con sẽ nhận được của thừa kế thiên đường. Con không được bị ảnh hưởng bởi những tinh thần ma quỷ kia.

Thói tật xấu xa nhất là sự kiêu ngạo ô trọc. Hãy buông bỏ ý thức cơ thể. Trở nên ý thức linh hồn. Bởi các con là những anh em trai, nhất định phải có Người Cha. Brahma là cha của các con những anh chị em. Cha của các anh em trai là Đấng vô hình. Người này là hữu hình. Nguyên thủy tất cả chúng ta đều vô hình và rồi chúng ta đến đây để diễn những phần vai của mình. Có những lời dạy của Shri Shri Thượng đế, Shiva. Linh hồn của Shri Krishna ở trong thời kỳ Vàng. Cậu ấy đã đến để thuộc về Người Cha trong kiếp sinh thứ 84 của mình. Do đó, linh hồn giống như Brahma thì tốt hơn là Shri Krishna bởi vì ông ấy đang phục vụ vào lúc này. Linh hồn ở trong Shri Krishna sẽ đơn giản gặt hái phần thưởng. Do đó, ai là hướng thượng hơn trong hai người? Có phải Shri Krishna, người nhận kiếp sinh đầu tiên của 84 kiếp sinh không hay là Brahma của thời gian này? Trên thực tế, kiếp sinh này được xem là giá trị như viên kim cương bởi vì chính ở đây mà con có thành tựu. Ở đó, con sẽ không nói rằng con có thành tựu. Chính vào lúc này mà con đạt được mọi gia tài.

Các con là những người phục vụ rất hướng thượng. Con làm cho Bharat trở thành thiên đường, từ ô trọc trở thành thành khiết và rồi con trị vì nó. Các con là những ngôi sao may mắn và đây là lý do tại sao mọi người đều cúi đầu trước con. Đây là sự thanh khiết vĩ đại nhất. Đây là lý do Cha nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Nó đã làm cho con ô trọc và bây giờ con phải chinh phục nó. Con càng có yoga với Ta, Đấng Toàn Năng, thì con sẽ càng tiếp tục trở nên thanh khiết. Con ngột ngạt trong đại dương độc dược suốt 63 kiếp. Bây giờ đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Những tội đồ giống như Ajamil được nhớ đến. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có một lối sống thuần khiết duy nhất là chung thủy với một (ông chồng), lối sống thuần khiết. Không có gì ngoài hạnh phúc liên tục ở đó. Ở đây, con người là ô trọc. Các ẩn sĩ từng hoàn toàn thanh khiết vào lúc đầu và vì vậy họ rất mạnh mẽ. Họ sẽ nhận được thức ăn ở trong rừng bất cứ nơi nào họ ở. Họ có sức mạnh của sự thanh khiết. Không phải là họ có sức mạnh của Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva.

Con nhận được sức mạnh của Người. Vương quốc của Maya bắt đầu trong thời kỳ Đồng. Vương quốc của Ravan, năm thói tật, tiếp tục suốt nửa chu kỳ. Con người không hiểu được ai là Đấng Thanh Lọc. Họ xem Sông Hằng là Đấng Thanh Lọc. Họ không biết gì về Cha Tối Cao. Họ nói rằng Thượng Đế và tạo vật của Người là vô hạn và rằng thời lượng của thời kỳ Vàng là hàng trăm ngàn năm. Nếu nó mà như thế, thì dân số của đạo lý sống thánh thần hẳn sẽ nhiều. Dân số của những người Công Giáo, những người đến sau này, bây giờ nhiều hơn.

Người Cha giải thích điều này. Người trao thức ăn này cho trí tuệ của con. Trí tuệ của con bây giờ hoạt động không được tốt lắm. Trí tuệ của con người bây giờ không hoạt động. Cái khóa của việc biết về Đấng Sáng tạo và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo bị khóa lại. Của họ là sự từ bỏ hữu hạn và hatha yoga. Của các con là sự từ bỏ vô hạn và Raj Yoga. Con trở thành vua của những vị vua, chủ nhân của thiên đường. Những người ô trọc vào lúc này không nói cho con biết những bí mật này. Họ thuật lại 18 chương của kinh Gita và giải thích hết sức dài dòng. Họ đã làm ra rất nhiều kinh Gita. Tất cả bọ họ đều có quan điểm, ý kiến riêng của mình. Họ không thể hiểu được kinh Gita. Shri Krishna không phải là Thượng Đế, vì vậy, làm sao họ có thể hiểu được kinh Gita? Họ không hiểu gì cả. Các con bây giờ biết rằng tất cả bọn họ đều thuộc về con đường thờ cúng. Năm tinh thần ma quỷ đã làm cho họ trở thành những tội đồ giống như Ajamil. Nó là theo thứ hạng; họ không thể như nhau. Được giải thích rằng Thượng Đế là Đấng Duy Nhất; Người đến và dạy con Raj Yoga.

Laskmi, Narayan và triều đại của họ cũng trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Lịch sử và địa lý thế giới phải lặp lại một lần nữa. Trước tiên, phải có niềm tin này: Baba, con bây giờ chỉ đi theo Shrimat của Người. Vận may của các con bây giờ đang được đánh thức. Con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Vận may của những người khác còn đang chìm trong giấc ngủ; họ rất bất hạnh. Nguyên thủy, Bharat vĩnh cửu từng là thiên đường; bây giờ nó không còn nữa. Họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc và ô trọc. Linh Hồn Tối Cao được gọi là Đấng Thanh Lọc. Ở thiên đường, ánh sáng của mọi người luôn được thắp lên. Được nói rằng: Deepmala (chuỗi hạt ánh sáng). Bây giờ chuỗi hạt đã lụi tắt. Người Cha nói: Đây là chuỗi hạt của những linh hồn của Ta (những ai thuộc về Ta). Trước tiên, Ta tạo ra chuỗi hạt của các linh hồn và rồi Ta tạo ra chuỗi hạt của Vishnu. Shiv Baba làm điều này thông qua Brahma. Được giải thích rằng chuỗi hạt của Brahmin không thể được tạo ra bởi vì thỉnh thoảng con leo lên cao tới trời và thỉnh thoảng con tiếp tục rơi xuống. Con thay đổi từ việc có trí tuệ có niềm tin thành trí tuệ hoài nghi.

Hôm nay, các con là những Brahmin mạnh mẽ, con làm cho người khác giống như bản thân con, trong khi ngày mai, con trở thành tiện dân. Shiv Baba nói: Đây là lý do tại sao một chuỗi hạt của Brahmin không được tạo ra. Con đang nỗ lực. Chuỗi hạt của Rudra sẽ được tạo ra và đây là lý do tại sao con có yoga. Khi con có yoga trọn vẹn, chiếc bình của trí tuệ con sẽ trở nên thanh khiết và con cũng sẽ có thể hấp thụ kiến thức. Con đạt được thừa kế bằng việc nhớ người Cha. Ánh nhìn của con bị thu hút đến của thừa kế của con. Những người con nhìn vào của thừa kế của họ từ người cha thể lý của mình. Một số người con nói: Khi nào người đàn ông già này sẽ chết để chúng ta có thể nhận được gia tài của ông ấy? Một số người cha hà tiện đến mức họ không trao bất cứ thứ gì cho con cái của mình. Họ thậm chí không đưa tiền nội trợ cho những bà vợ của mình.

Người Cha nói: Điều chính yếu là để trí tuệ của con có niềm tin. Con đang nắm tay Đấng không có hình hài. Người nói thông qua ông này với một hình hài: Hãy nhớ Ta! Trí tuệ của con nên giống như vị thần. Shiv Baba cư ngụ trên vùng tối thượng. Shiv Baba bây giờ sẽ không nói murli ở Madhuban. Hãy luôn luôn nhớ Shiv Baba. Con bây giờ đang ngồi đây. Người nói: Hãy luôn nhớ một mình Ta và con sẽ trở thành hạt trong chuỗi hạt của Ta. Đây là kiến thức của ngọn lửa hiến sinh của Rudra. Các Brahmin nhất định được cần đến cho việc này. Không được viết trong kinh sách rằng Jagadamba đó từng là Brahmin. Chỉ duy nhất Người Cha giải thích điều này. Tuy nhiên, Maya cũng rất mạnh mẽ. Mặc dầu con có niềm tin, Maya nhanh chóng mang đến sự nghi ngờ. Trí tuệ của con sau đó không hoạt động để nhận lấy shrimat và trạng thái của con sẽ bị phá hủy. Những người đi lên nếm trải vị ngọt của Thiên đường, trong khi những người rơi ngã hoàn toàn bị nghiền nát thành từng mảnh và nhận được một vị trí thấp trong số các thần dân.

Các con là những ngôi sao kiến thức may mắn. Con có trọng trách lớn lao. Baba nói: Hãy luôn cẩn trọng và đừng tham đắm trong thói tật. Công việc của con là thanh lọc những gì ô trọc. Con không được gây ra đau khổ cho bất kỳ ai. Hãy làm cho họ luôn luôn hạnh phúc. Người Cha nói “Này con, này con” mặc dầu ông này lớn tuổi. Người thậm chí gọi linh hồn của người này là “Con”. Linh hồn này cũng gọi Đấng Duy Nhất đó là “Cha”. Con phải đi theo Shrimat ở mỗi bước chân. Tất cả các trung tâm thuộc về Shiv Baba, không phải thuộc về con người. Shiv Baba đang thực hiện nhiệm vụ thiết lập thông qua người này. Achcha. 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

  1. Hãy trao cho trí tuệ của con thức ăn kiến thức mỗi ngày và làm cho nó mạnh mẽ. Hãy làm cho chiếc bình trí tuệ của con thanh khiết bằng yoga.
  2. Với niềm tin rằng con đang nắm tay của Người Cha không có hình hài, hãy liên tục nhớ Cha. Đừng gây cho bất kỳ ai đau khổ.

Chúc phúc: Mong con có nhận biết và từ yếu kém trở nên mạnh mẽ như một chủ nhân toàn năng.

Tính cách của cuộc đời con người phụ thuộc vào linh hồn: Tôi là loại linh hồn nào? Tôi là gì? Khi con có sự nhận biết này, rồi thì con có thể có bình an như lối sống nguyên thủy của con. Sự nhận biết về việc là một linh hồn hướng thượng, con của Đấng Toàn Năng, làm cho con mạnh mẽ từ yếu ớt. Một linh hồn mạnh mẽ như thế là một linh hồn chủ nhân toàn năng có thể làm bất kỳ điều gì anh ta muốn, và như thế nào anh ta muốn một cách thực tiễn.

Khẩu hiệu: Những ai là người trao tặng vĩ đại trong việc sử dụng tâm trí của mình thì không bao giờ có thể bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của họ.

*** Om Shanti ***